OM LER KORTBANE

Drift

Driften av Ler Kortbane er basert på frivillig innsats. Selve stripa leies av lokale grunneiere til en fast årlig pris. I tillegg betales det for klipping av gresset på banen. For å få til dette er det nødvendig at vi har faste brukere av banen som betaler en årlig avgift til Ler Kortbane som igjen fordeler kostnadene videre. Antallet brukere kan variere noe fra år til år. Derfor kan også brukeravgiften variere. Jo flere brukere, jo flere fordeles kostnaden på og jo lavere brukere avgift. Brukerne bidrar også med vedlikehold basert på dugnader. Det kan dreie seg om å holde banen i god stand uten ujevnheter. Besøkende fly kan lande gratis.

Flytreff

Ler Kortbane tar sikte på å holde flere flytreff i løpet av sommerhalvåret. Dette er svært trivelige begivenheter som trekker fly fra forskjellige deler av trøndelag. Da kommer også modelfly gjengen og det serveres vafler, pølser og kaffe i regi av Gauldal Seilflyklubb. Og det er alltid gratis å komme på besøk.

Fremtiden

Som alle vet, skal det bygges ny E6 parallelt med stripa. Ja faktisk bare 50 meter fra stripa. Det var lenge usikkert om Ler Kortbane ville overleve da det var planlagt en kryssende vei i sørenden av stripa. Men til slutt vedtok politikerne å sløyfe den kryssende veien. Dermed ser det lysere ut mht fremtiden for Ler Kortbane. Men ingenting er avgjort. Vi vet bare at det finnes andre flyplasser i Norge som har motorvei helt tett opp mot og parallelt med stripa og vi har fått signaler om at det ikke burde være noe problem for Ler Kortbane heller.

Konsesjon

Ler Kortbane er som nevnt, leid ut av private grunneiere. Så lenge det ikke foreligger en konsesjon så er bruken derfor begrenset iht norsk lov. I flymiljøet på Ler Kortbane snakkes det om hva som må til for å få konsesjon. Det vet vi pr. idag ikke. Først må det avklares om vi får beholde plassen etter at ny E6 er bygget. Får vi det vil det bli satt fokus på dette spørmålet. Det er mange spørsmål som da må avklares og diskuteres. Et svært viktig spørsmål er f.eks. at vi kan ha et godt forhold til beboerne i området. Også idag har vi fokus på å ha klare regler mht. overflyging av tettbebyggelsen.