Besøkende/brukeravgift

Det er gratis å besøke Ler Kortbane. Men vi har satt forbud mot å drive med landingsrunder. Dette for å ivareta et godt forhold til de fastboende. Kommer du på besøk kan du ha flyet ditt parkert hos oss i 1 uke gratis på en nærmere angitt plass. Vennligst ta kontakt med oss i så fall. Står du lenger enn en uke, vil du måtte betale vanlig brukeravgift. Vi forventer og stoler på at de besøkende selv holder oversikt over tidsperioden de oppholder seg på Ler Kortbane og tar kontakt med oss dersom de skal stå lenger enn en uke.

Brukeravgift for 2021 er satt til kr 2200.-